Jakie procesy realizowane są w magazynie?

Jakie procesy realizowane są w magazynie?

Wśród procesów logistycznych bez wątpienia najważniejszymi są te związane z transportem i magazynowaniem. Mają one kluczowe znaczenie w organizowaniu sprawnych łańcuchów dostaw. W dzisiejszych czasach większość tych procesów może przebiegać sprawniej niż kiedykolwiek wcześniej. Jest to możliwe dzięki rozwiązaniu, jakim są systemy wspomagające zarządzanie logistyką. Zwłaszcza w kontekście magazynowania nowoczesne rozwiązania przenoszą logistykę na zupełnie nowy poziom. By w pełni to docenić, warto wiedzieć, jakie procesy realizowane są w magazynach. Co musi zostać zrobione, by składowanie towarów można było uznać za prawidłowe?

Fazy procesu magazynowania  

Magazynowanie jest procesem niezwykle skomplikowanym. Można je jednak podzielić na cztery podstawowe fazy. Zaliczają się do nich czynności związane z szeroko rozumianymi: przyjmowaniem, składowaniem, kompletowaniem i wydawaniem towarów.

Początkowym momentem magazynowania towarów jest ich przyjęcie od podmiotu zewnętrznego. Na proces ten składają się takie czynności jak rozładunek i identyfikacja otrzymanych towarów oraz kontrola, czy dostarczone zostało wszystko, co było przewidziane w zamówieniu. Po odbiorze towarów można przejść do fazy składowania. To w tej fazie odbywa się to, co można uznać za kwintesencję logistyki magazynowej. Chodzi oczywiście o przechowywanie towarów. Najważniejszą rzeczą, o którą trzeba zadbać w tym momencie procesu, są odpowiednie warunki przechowywania. Osoba odpowiedzialna za logistykę musi wówczas zadbać o takie elementy, jak odpowiednie warunki i wyposażenie magazynu. O jakości składowania zależą chociażby takie elementy, jak wybór odpowiednich regałów. Wbrew pozorom nie jest to takie proste i żeby dobrać odpowiedni sprzęt trzeba mieć dużą wiedzę na temat specyfiki składowanych przedmiotów. Tylko jeśli standard przechowywania zostanie spełniony, magazynierzy mogą przejść do kompletowania zamówień, czyli zdecydowanie najtrudniejszy i najważniejszy element magazynowania. Polega on na selekcji towarów zgodnie z konkretnym zamówieniem. Każdy błąd w tym obszarze będzie odnotowany przez klienta. W związku z tym musi być przeprowadzany z największą uwagą. Następnie nadchodzi czas na ostatnią fazę procesu magazynowania, czyli wydawanie towarów do klienta.

Jak usprawnić funkcjonowanie magazynu?

Sprawna logistyka to niezwykle ważny element funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa zajmującego się dystrybucją towarów. Dlatego warto zadbać o to, by funkcjonowanie magazynów znajdowało się na najwyższym możliwym poziomie. Chcąc usprawnić logistykę swojej firmy warto zdecydować się na optymalizację magazynu. Najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie tego zadania firmie, która specjalizuje się we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu logistyki magazynowej, które w ogromnym stopniu wspomagają jej funkcjonowanie. 

Na optymalizację magazynu składa się szereg działań. Są to między innymi dobór niezbędnego wyposażenia magazynowego, czyli urządzeń przeznaczonych do składowania i transportu. Coraz większym uznaniem cieszą się także rozwiązania polegające na wprowadzaniu do logistyki elementów automatyki. W dużym stopniu zwiększają one wydajność i zwalniają człowieka z konieczności wykonywania różnych żmudnych czynności. Maszyny są zdolne nas w tym zastąpić, pozwalając skupić się nam na innych aspektach funkcjonowania firmy.

Warto jednak pamiętać, że sam projekt magazynu, nawet ten uwzględniający najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, nie wystarczy. Żeby działał on sprawnie, muszą być spełnione także inne warunki. Nawet najlepiej zaprojektowany magazyn nie będzie działał sprawnie, jeśli nie będą go obsługiwać kompetentne, doświadczone osoby. Jest tak dlatego, że równie ważna jest umiejętność zarządzania magazynem i zachodzącymi w nim procesami. Tylko wtedy możemy z czystym sumieniem stwierdzić, że logistyka magazynowa jest dobrze zorganizowana.

Czytaj kolejne