Jakie typy magazynów wyróżniamy?

Jakie typy magazynów wyróżniamy?

W przypadku większości form działalności gospodarczej opartych na sprzedaży niezwykle ważne jest odpowiednie magazynowanie zasobów. W związku z tym niezwykle ważne staje się dobre zorganizowanie logistyki magazynowej firmy. Magazyn, jako przestrzeń przeznaczona do składowania zapasów, jest jednym z najważniejszych miejsc, dzięki którym procesy gospodarcze mogą przebiegać w sposób sprawny. Odpowiednio zorganizowane magazyny to pierwszy krok do tego, by także inne procesy logistyczne odbywały się prawidłowo.

Przeznaczenie 

Przy wybieraniu magazynu, którego chcemy użyć, bardzo ważny jest rodzaj prowadzonej przez nas działalności. Nie bez znaczenia jest to, czy specyfika naszego biznesu ma charakter przemysłowy, handlowy, transportowy czy usługowy. Rozpoznanie potrzeb firmy pozwala na optymalizację magazynu pod kątem niezbędnego wyposażenia magazynowego, takiego jak odpowiednie regały i urządzenia przeznaczone do transportu. Tych jest bardzo dużo, przez co ich dobór wymaga dużej świadomości w kwestii tego, jakie potrzeby wykazują składowane i przemieszczane przez firmę towary.

Budowa magazynu i przechowywane materiały

Nie bez znaczenia jest także to, jakie materiały mają być przechowywane. W zależności od tego czy będą to towary sypkie, ciekłe czy gazowe, trzeba wybrać do tego inny magazyn. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z magazynu uniwersalnego, który nadaje się do składowania różnego rodzaju zapasów. Jednak są typy towarów, które potrzebują większej uwagi przy wybieraniu odpowiedniej przestrzeni do ich magazynowania.

 

Jeśli chodzi o typy magazynów, najważniejszym czynnikiem różnicującym jest rodzaj budowli danego magazynu. Ma to bardzo duże znaczenie. W tym kontekście wyróżniamy magazyny otwarte, półotwarte i zamknięte. To jakiego magazynu powinno się w określonej sytuacji użyć zależy w głównej mierze od tego, jaki rodzaj zapasów jest składowany. W zależności od tego czy będą to materiały sypkie, stałe, wrażliwe na wilgoć lub nie, sprawdzą się różne typy magazynów. Umiejętność ich doboru jest jedną z najważniejszych rzeczy w procesie optymalizowania magazynu.

 

Jeśli chodzi o poziom zaawansowania technicznego magazynów wyróżnia się zasadniczo trzy typy magazynów: magazyny niezmechanizowane, zmechanizowane i zautomatyzowane. Jeszcze kilka dekad temu mieliśmy do czynienia głównie z magazynami niezmechanizowanymi. Jednak dynamicznie postępujący postęp technologiczny sprawia, że obecnie technologia jest integralną częścią składowania towarów. Magazyny zautomatyzowane są przykładem coraz szerszego zastosowania w logistyce rozwiązań opartych na automatyce i technologii informacyjnych. Wiele wskazuje na to, że właśnie takie magazyny są przyszłością logistyki. Wkrótce firmy, które będą opóźniały wprowadzenie do swojej działalności automatycznych rozwiązań, będą pozostawać daleko poza swoją konkurencją. W związku z tym warto pomyśleć o tym już teraz, by przenieść swoją działalność na wyższy poziom. Tylko to pozwoli utrzymać się na bardzo wymagających rynkach, które są kwintesencją współczesnej gospodarki. Osoby prowadzące biznes wystawiane są na liczne wyzwania, którym muszą sprostać. Często najłatwiej to osiągnąć korzystając ze specjalistycznej pomocy ekspertów w danym obszarze.

Czy wybór magazynu naprawdę jest taki ważny?

Wbrew pozorom wybór magazynu najlepiej dostosowanego do potrzeb firmy nie jest wcale takie proste. Dobieranie odpowiedniej przestrzeni do składowania wymaga uwzględnienia wielu czynników, takich jak konstrukcja magazynu, rodzaj składowanych dóbr czy przeznaczenie gospodarcze. Dlatego projektując logistykę magazynową swojej firmy warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa logistycznego, które pozwoli na optymalizację magazynu, co w dużym stopniu odnajdzie swoje przełożenie w wydajności firmy. Inwestycja w tego typu usługę jest dużo bardziej opłacalna niż późniejsze odkręcanie strat powstałych w wyniku nieprzemyślanej organizacji przestrzeni magazynowej.

Czytaj kolejne