Podstawowe zasady prawidłowego magazynowania

Podstawowe zasady prawidłowego magazynowania

Odpowiednie magazynowanie jest bardzo ważną częścią nie tylko procesu logistycznego,
ale też funkcjonowania całej firmy. W związku z tym warto wiedzieć, jak prawidłowo je
zorganizować. Wbrew pozorom nie jest to takie proste, ponieważ składa się na nie szereg
działań, takich jak przyjmowanie, składowanie, kompletowanie i wydawanie towarów. Dzięki
lepszemu zarządzaniu magazynem możliwe jest monitorowanie jakości produkcji.
Magazynowanie wymaga zatem sporo przygotowania, zarówno jeśli chodzi o sprzęt, jak i
odpowiedzialnych za nie ludzi.

Wyposażenie i rodzaje magazynów

W zależności od tego, do przechowywania jakiego rodzaju zasobów przeznaczony ma być
magazyn, można wyróżniać różne jego rodzaje. Wyróżnić można chociażby budynki
magazynowe, wiaty, zasieki i silosy. Każdy z nich nadaje się do przechowywania różnego
rodzaju dóbr. Wyposażenie magazynu składa się z wielu elementów. Do najważniejszych z
nich należą bez wątpienia regały, będące podstawowym urządzenie używanym do
składowania różnego rodzaju asortymentów. Można wymienić ich różne podrodzaje, takie
jak regały stałe, przejezdne czy bezpółkowe. Ważnym elementem wyposażenia
magazynowego przeznaczonego do składowania towarów są także stojaki i wieszaki.
Nie mniej istotne jest także odpowiednie zaopatrzenie w urządzenia przeładunkowe. Wśród
urządzeń do tego przeznaczonych warto wymienić chociażby rampy, znacznie ułatwiające
umieszczanie towarów na różne środki transportu. Rolę kluczową pełnią platformy
ładunkowe i kurtyny uszczelniające.

Personel

Centrum wszelkiego rodzaju działań są ludzie. Praca logistyka jest pracą bardzo
odpowiedzialną. Działania personelu w magazynie reguluje szczegółowa dokumentacja
magazynowa. W instrukcji opisane są zależności organizacyjne i zadania, jakie znajdują się
w kompetencji różnych osób. Personel magazynowy składa się z bardzo różnych funkcji.
Wśród nich najważniejszy jest bez wątpienia kierownik magazynu. Do jego zadań należy
m.in. nadzorowanie wszystkich prac, jakie podejmowane są w magazynie. Ważną część tej
pracy wykonuje magazynier, czyli osoba odpowiedzialna za zarządzanie zapasami
znajdującymi się w magazynie. To on dobiera odpowiednie środki transportu do danych
dóbr. Prowadzi także ewidencję i kontrolę stanu zapasów. Wyróżnia się także kilka
oddzielnych stanowisk odpowiedzialnych za sam transport, takich jak dyspozytor transportu.
W swoim magazynie można mieć urządzenia najwyższej jakości, jednak to ludzie nimi
zarządzający pełnią kluczową funkcję w doprowadzaniu funkcjonowania magazynu do
perfekcji. To na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za sprawny przebieg wszystkich
procesów. W przypadku takich strategii jak Just-In-Time jest to na wagę złota. W związku z
tym warto zadbać, aby personel odpowiedzialny za przygotowanie i koordynowanie

procesem magazynowania składał się z samych profesjonalistów. To oni ustalają sposoby
lokowania towarów w magazynie i kompletują zamówienia.

Doradztwo logistyczne

We współczesnej gospodarce możemy zaobserwować postępujący proces specjalizacji.
Jedną z konsekwencji takiego stanu rzeczy jest fakt, że firmy nie muszą wykonywać
wszystkich obszarów swojej działalności samodzielnie. Coraz częstszą praktyką jest
zlecanie ich specjalistom. Bardzo często spotykane jest to właśnie w logistyce. By znacząco
usprawnić funkcjonowanie magazynu swojej firmy warto skorzystać z usług doradztwa
logistycznego. Można w jego ramach uzyskać bardzo szerokie spektrum możliwości.
Podstawową usługą jest wybór optymalnego wyposażenia magazynu. Dokonany przez firmę
audyt logistyczny pozwala na szczegółową ocenę ogólnego stanu logistyki danego
przedsiębiorca. Jest to pierwszy krok to tego, by wskazać jej mocne i słabe strony i zalecić
wybór odpowiednich rozwiązań. Skorzystanie z konsultingu logistycznego pozwala także na
uzyskanie profesjonalnej wyceny ofert logistycznych. Jeśli zależy Ci na zwiększeniu
efektywności logistyki Twojej firmy, jest to rozwiązanie, z którego bez wątpienia musisz
skorzystać.

Czytaj kolejne