Adextra S.A.

Adextra S.A.

Utworzenie działu logistyki kontraktowej


Magazynowanie produktów standardowych jak również ponad gabarytowych


Szkolenia załogi :
Magazynier, 
Kierownik zmiany,
Kierownik magazynu .

Wynik: Dostarczenie Zarządowi niezbędnych danych do rozwoju spółki