Complex SA

Wdrożenie systemu magazynowego WMS 

Projekt wyposażenia nowego magazynu na 150 000 indeksów, kompletacja strefowa, przenośniki (1200m) automatyczne szafy typu Kardex (19 sztuk) 10450 mp, Regały Ppółkowe (6000 lkacj)

Optymalizacja procesów po wdrożeniu 

Zrządzanie zespołem logistyki 

Skrócenie czasu obsługi zleceń o 23 %

Obniżenie poziomu reklamacji o 90%
 

Wynik: Obniżenie poziomu zatrudnienia