Optymalizacje

Optymalizacje

Kontrola poprawności działania procesów 

Określnie niezbędnych procedur

Przenikanie się odpowiedzialności 

Struktura organizacyjna 

Wyszukiwanie „białych dziur”

 

Wynik: szybka i klarowna informacja dla osób decyzyjnych