RISK made in warsaw

RISk made in warsaw

Interim manager 


Optymalizacja logistyki e-commerce 


Reorganizacja i przeniesienie magazynu


Podniesienie produktywności 


Podniesienie jakości obsługi 

Wynik: Obniżenie kosztów obsługi logistycznej o 36%