Optymalizacje

Optymalizacja logistyki

Ogólną misją optymalizacji logistyki jest wprowadzenie rozwiązań zwiększających wydajność oraz efektywność procesów logistycznych. Optymalizacja logistyki ukierunkowana jest na wykorzystanie zasobów w taki sposób, aby osiągać lepszą efektywność w przedsiębiorstwie.

Na czym polega optymalizacja logistyki?

Optymalizacja logistyki dotyczy głównie procesów logistycznych całego przedsiębiorstwa. Procesy te obejmują zaopatrzenie w towar, produkcję, magazynowanie towaru i dystrybucję. Może odnosić się również do założeń budżetowych, kosztów transportu i usprawnienia procesów.

W ramach optymalizacji logistyki otrzymujemy opracowanie oraz wdrożenia w infrastrukturze logistycznej magazynu mające na celu zwiększenie efektywności i wydajności poszczególnych procesów logistycznych oraz usprawnienie całościowego systemu logistycznego przedsiębiorstwa.

Optymalizacja procesów logistycznych

Optymalizacja procesów logistycznych może doprowadzić do trwałej przewagi konkurencyjnej firmy. W zakresie optymalizacji logistyki jest wdrożenie nowego cash flow, planowanie zwiększenia wydajności, wdrożenie rozwiązań zwiększających efektywność co w istocie prowadzi do ograniczenia kosztów firmy.

Rozwój firmy nie będzie możliwy bez odpowiedniej optymalizacji procesów logistycznych, magazynowych i produkcyjnych. W momencie, gdy firma przynosi straty, tym bardziej należy poszukać możliwości ograniczenia kosztów.

Celem projektów optymalizacji procesów logistycznych jest:

 • Zwiększenie wydajności produkcji czy też pojemności magazynów,

 • Obniżenie kosztów dystrybucji i usługi transportu (wykorzystując optymalny wybór tras i odpowiednie wypełnienie przestrzeni naczep),

 • Zwiększenie poziomu obsługi klienta co zapewni w efekcie poprawę wizerunku firmy,

 • Rozwój kompetencji pracowników firmy,

 • Trafna diagnoza wybranych aspektów logistyki,

 • Opracowanie budżetowe inwestycji,

 • Redukcja ryzyka błędnych decyzji menadżera,

 • Skupienie się na najważniejszych działaniach, które dają największe efekty,

 • Możliwość optymalizacji logistyki ze szczególnym uwzględnieniem kosztów.

Optymalizacja kosztów logistycznych

Optymalizacja kosztów logistycznych jest często bagatelizowana co wiąże się z nieprawidłowym zarządzaniem. Prowadzenie magazynu powinno wiązać się ze stałym monitoringiem produktywności co można rozumieć jako ilość zamówień zrealizowanych w danym czasie. Pod uwagę należy brać również czas, w którym nie zostały zrealizowane żadne zlecenia. Wykorzystanie nieefektywnego czasu również generuje koszty, związane między innymi w wynagrodzeniem pracowników firmy. Aby poprawić wydajność poszczególnych procesów warto skupić się na optymalizacji. Nie zawsze zatrudnianie nowych pracowników dla większej ilości zleceń da optymalny efekt. Odpowiednia optymalizacja logistyczna pozwoli na lepszą efektywność poprzez wykorzystanie zasobów posiadanych. Poprzez sprawne planowanie, przewidywanie i zarządzanie można uporządkować poszczególne procesy logistyczne, wykorzystując do tego mniejszą ilość pracowników.

Optymalizacja procesów magazynowych

Optymalizacja procesów magazynowych powinna być podstawowym celem każdego przedsiębiorstwa. Odpowiednie zaplanowanie magazynu pozwoli osiągnąć wzrost wydajności. Usprawnienia w zakresie optymalizacji logistyki pomogą w osiąganiu lepszej produktywności w firmie, a co za tym idzie z minimalizacją opóźnień i problemów w realizacji zamówień czy też brakami w magazynie. Wpływa to korzystnie na poziom zadowolenia finalnych klientów.

Zmiany w magazynie powinny być przeprowadzane stopniowo, opracowując przed tym listę wymaganych działań. Do najważniejszych zagadnień, które pozwolą na wzrost wydajności i efektywności oraz powinny znaleźć się na liście usprawnień należą:

 • Zdefiniowanie własnej strategii logistycznej

 • Wyznaczenie osoby lub zespołu odpowiedzialnych za optymalizację procesów logistycznych

 • Zadbanie o odpowiedni układ magazynu

 • Wprowadzenie metody cross-docking (metoda zarządzania towarem, w którym pomijane jest magazynowanie)

 • Identyfikacja obszarów w magazynie, w których można zautomatyzować pracę

 • Wdrożenie koncepcji Lean Management (tzw. "szczupłe zarządzanie" czyli wyeliminowanie zbędnych transportów, przestojów oraz braków na magazynie)

 

Optymalizacja procesów magazynowych może przybrać różne formy. Wszystkie przedstawione rozwiązania wymagają czasu na ich zaimplementowanie. W rezultacie usprawniamy procesy logistyczne ze szczególnym uwzględnieniem kosztów, dlatego warto zastanowić się nad ich wdrożeniem.