Wybór optymalnego wyposażenia magazynu

Dobór niezbędnego wyposażenia magazynowego (składowania, transport, automatyka)

Każdy produkt w obsłudze logistyczne musi mieć swoje miejsce. Biorąc pod uwagę gabaryty, wolumeny zapasu, ilość SKU, częstotliwość pobrań na ergonomii skończywszy potrzebne jest nam optymalne rozwiązanie:

Wybór optymalnego wyposażenia magazynu

Magazyn stanowi podstawową część składową całego łańcucha dostaw. Pełni on dwie podstawowe role, po pierwsze gwarantuje bezpieczne przechowywanie towarów, a po drugie reguluje ich przepływ. W celu zapewnienia maksymalnej efektywności przebiegu tych procesów powinien on spełniać określone kryteria. Pozwolą one realizować Twojej firmie podstawowe cele działalności. Pierwszym krokiem, w celu wybrania optymalnego wyposażenia magazynu, jest stworzenie jego projektu. Magazyn w szczególności pełni rolę przestrzeni składowania towarów, których przepływ powinien być jak najmniej skomplikowany i jak najbardziej efektywny. Oferowana, szeroka gama dostępnych rodzajów regałów gwarantuje możliwość dopasowania wyposażenia pod indywidualne wymagania Twojego przedsiębiorstwa. Stanowią one wielopoziomowe konstrukcje mające na celu maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni i przechowywanie produktów. Dostosowanie ich do specyfiki działalności, posiadanych towarów i warunków ich przetrzymywania pozwoli firmie funkcjonować w jak najlepiej skoordynowanej i zintegrowanej przestrzeni. Co więcej, oprócz regałów, stanowiących wyposażenie magazynowe, należy uwzględnić również zatrudnionych pracowników, umiejscowienie urządzeń technicznych, a także obieg informacji.

Magazyn a konstrukcja regałów

Chcąc wybrać optymalne wyposażenie należy wziąć pod uwagę szereg istotnych i kluczowych kwestii, które wywierają niewątpliwy wpływ na ostateczną decyzję. W głównej mierze najistotniejszym celem jest przystosowanie przestrzeni całego budynku do pełnienia zamierzonej funkcji. Składają się na to zarówno prawidłowo wyselekcjonowane regały, jak i niezbędne urządzenia oraz pojazdy transportujące. Czynniki, które koniecznie powinno się wziąć pod uwagę to między innymi rodzaj przechowywanych ładunków. Ich wielkość oraz waga będą pierwszoplanowymi jednostkami decydującymi o finalnym wyborze. Półki powinny być odpowiednio rozstawione w celu umieszczenia na nich towarów o określonych gabarytach. Ich maksymalne obciążenie powinno zostać dokładnie skonfrontowane z naszymi wymaganiami. Kolejnym czynnikiem jest lokalizacja oraz wielkość budynku, które bezpośrednio wpłyną na rozmiar konstrukcji i zastosowane rozwiązania.

Rodzaje regałów

Producenci regałów oferują szereg wariantów, które mają spełnić oczekiwania i wymagania firm z przeróżnych branż. Pierwszą grupą regałów magazynowych są statyczne, które stanowią najczęściej wykorzystywane konstrukcje. Charakteryzują się one elementami, które nie zmieniają swojego położenia i są zamontowane na stałe. Co więcej, powszechnym rozwiązaniem jest również przymocowanie ich do ścian czy podłoża. Regały paletowe nie posiadają klasycznych półek, a zamiast nich do umieszczania ładunków wykorzystywane są palety. Nazywane są również regałami wysokiego składowania. Kolejnym rodzajem są regały półkowe, które przeznaczone są w głównej mierze dla asortymentu chrakteryzującego się mniejszymi gabarytami. Dostępne są także regały metalowe oraz regały wspornikowe, które znacząco różnią się od wcześniej wymienionych. Ich konstrukcja opiera się na słupach i poziomych wspornikach. Drugą wyróżnianą grupą są regały dynamiczne, których cechą charakterystyczną jest występowanie elementu ruchomego, który umożliwia przemieszczanie konstrukcji.

Regały magazynowe półkowe i paletowe

Jednym z najczęściej wybieranych regałów magazynowych są półkowe. Konstruowane są one przy użyciu poprzeczek nośnych i, jak sama nazwa mówi, montuje się do nich półki. W głównej mierze wykorzystywane są one do przechowywania asortymentu o niedużych gabarytach. Drugim rodzajem, powszechnie wykorzystywanych regałów magazynowych, są paletowe. Charakteryzują się one możliwością wysokiego składowania, stąd stosuje się je w dużych halach i pomieszczeniach. Sprawdzą się także przy przechowywaniu akumulacyjnym. Umożliwia ono w efektywny sposób magazynować asortyment i wykorzystywać wolną przestrzeń. Jednak dostęp do poszczególnych palet nie jest bezpośredni oraz wymaga posiadania i obsługiwania wózka widłowego. Regały paletowe znajdują szerokie zastosowanie w wielu systemach magazynowych. Zarówno w przypadku pierwszego, jak i drugiego rodzaju skręcanie i montaż są niezwykle proste.

Regały magazynowe przesuwne i wjezdne

W przestrzeni magazynowej można również zdecydować się na regały dynamiczne. Rodzaj ten posiada podpory nośne umożliwiające przemieszczanie konkretnych elementów konstrukcji. Wysokiej jakości regałami są - regały przesuwne. Ich podstawa jest ruchoma i umożliwia przesuwanie ich wzdłuż szyn zamontowanych na podłodze. Powierzchnia jest optymalnie wykorzystana, a pracownicy posiadają do każdej z palet bezpośredni dostęp. Oferowane są także wytrzymałe regały wjezdne, które pozwalają w maksymalny sposób wykorzystać dostępną przestrzeń. Obsługa ładunków może odbywać się w dwóch systemach. Pierwszy zakłada jeden korytarz dostępu i nazywany jest systemem regałowym wjezdnym. Drugi charakteryzuje się dwoma korytarzami zlokalizowanymi z każdej strony regału. Określany jest on mianem systemu przejezdnego. Najczęściej wykorzystywane są w komorach chłodniczych i mroźniach.