Wyceny do ofert logistycznych (solution design)

Audyt logistyczny

Audyt logistyczny BJ Logistyka to dokładana ocena stanu logistyki firmy bądź konkretnego aspektu, np. magazynu, produkcji czy dystrybucji. Jednym z podstawowych kroków optymalizacji funkcjonowania firmy jest przedstawienie odpowiedniej diagnozy obecnego stanu, zdefiniowanie mocnych i słabych punktów w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz wskazanie wąskich gardeł i najważniejszych ograniczeń w rozwoju biznesu. Aby przedstawić taką diagnozę realizujemy audyt logistyczny. Na jego podstawie jesteśmy w stanie przygotować optymalny model biznesowy dla funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz ogólną strategię restrukturyzacji zawierający konieczne działania usprawniające.

Jakie korzyści przynosi audyt logistyczny?

Audyt logistyczny daje możliwości usprawnienia w procesie produkcji, procesach magazynowych i dystrybucyjnych oraz podjęcia kluczowych decyzji odnośnie strategii logistycznych.

Kluczową zadaniem audytu oferowanego przez naszą firmę BJ Logistyka jest uwzględnienie najważniejszych obszarów w logistyce w tym strategie funkcjonalne złożone głównie z: organizacji logistyki, infrastruktury logistycznej, implementacji systemu informatycznego czy łańcucha dostaw.

Doradztwo logistyczne

Nasza firma oferuje pełne doradztwo logistyczne, w którego skład wchodzą wyceny do ofert logistycznych. Doradztwo logistyczne jest kompleksowym wsparciem oferowanym w różnych, dostosowanych do klienta zakresach.

Jakie są cele doradztwa logistycznego?

 • Analiza przepływu towarów oraz informacji oraz lokalizacji miejsc produkcji

 • Ocena bieżącego stanu magazynu i rekomendacje zmian dla uzyskania korzyści skali

 • Zwiększenie wydajności magazynu – plan magazynu uwzględniający rosnące i zmieniające się potrzeby przedsiębiorstwa oraz wprowadzone decyzje strategiczne

 • Wskazanie elementów łańcucha logistycznego, które wymagają poprawy

 • Odkrycie potencjału oszczędności poprzez zastosowanie generalnych zasad zarządzania

 • Analizy biznesowo-logistyczne – dostarczenie podstaw do poprawy ogólnej strategii przedsiębiorstwa w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej

 • Oceny rentowności finansowania możliwych zmian wykorzystując odpowiednią strategię logistyczną

 • Przedstawienie kluczowych parametrów, które wskazują potrzeby dalszych kroków w związku z rozwojem firmy (pozyskiwanie zasobów produkcyjnych, wykorzystanie powierzchni magazynowej, ilość i jakość zleceń)

 

Zakres doradztwa logistycznego

W zakresie konsultingu logistycznego oferujemy w szczególności:

 1. Audyt logistyczny magazynu – to ekspercki przegląd wewnętrznego funkcjonowania firmy oraz procesów wpływających na efektywność magazynu oraz skupienie się na aspektach logistycznych pracy magazynu. Ma na celu wskazanie możliwych usprawnień działań logistycznych oraz optymalizację wykorzystania infrastruktury magazynowej. Efektem pracy jest dokument zawierający spis rekomendacji przedstawiony w ujęciu czasowym, jednocześnie ustalając ogólne strategie logistyczne.

 2. Ekspercką analizę obsługi Klienta – przegląd świadczenia danej usługi, od przepływu zamówienia poszczególnych rodzajów produktów do przyjęcia do realizacji.

Może zawierać:

 • analizę obsługi Klienta z punktu widzenia przepływu zamówienia przez firmę

 • analizę procesu zamówienia towaru i kwestie realizacji transportu

 • analizę obsługi zamówienia w magazynie w celu ścisłej kontroli kosztów

Na tym poziomie może znajdować się ekspercka analiza procesów magazynowych i rekomendacje dotyczące wykorzystania powierzchni magazynowej.

 1. Zwiększenie efektywności magazynu – zaplanowanie nowego layoutu magazynu bądź zmiana obecnego. Może być to zależne od rodzajów kosztów, decydować mogą elementy strategii logistycznej.

W efekcie Klient otrzymuje:

 • wyniki analiz: testy ABC obejmujące główne cechy produktu (według objętości, według wagi, według linii, według wielkości produktu)

 • analizę w sferze kosztów zawierającą informację o potencjalnym wyborze między magazynem automatycznym a magazynem standardowym

 • plan magazynu (starego bądź nowego) z rozrysowanym rozmieszczeniem poszczególnych jego elementów (regałów, stref itp.)

 • rekomendowane strategie logistyczne zawierające czynności operacyjne oraz wsparcie IT.

Dobrze zaplanowany magazyn pozwoli tworzyć optymalną kombinację działań jego funkcjonowania. Staje się tym samym wartością dodaną w logistyce.

 1. Analizy biznesowe/logistyczne jako wsparcie strategii logistycznych – rekomendacje oparte na analizach procesów lub analizie efektywności magazynu (np. zmiana lokalizacji lub konieczność powiększenia magazynu).

Strategie logistyczne

Budowanie strategii logistycznej już na starcie pozwala na zredukowanie kosztów. Zakłada ona stworzenie wizji i planu rozwoju. Funkcjonalna strategia logistyczna obejmuje przewidywane koszty magazynowania i transportu, organizację magazynowania i transportu (wyznaczenie pojemności i lokalizacji magazynów), określenie poziomu zapasów w odniesieniu do celów i założeń biznesowych w określonym horyzoncie planowania. Pozwala to na zabezpieczenie rozwoju firmy od strony logistycznej. Dzięki odpowiedniej strategii logistycznej dostosujemy logistykę do nowych potrzeb konsumenta, wynikających ze zmiany jego zachowania. Dla kogo wykonujemy wyceny do ofert logistycznych? Dla firm, które wprowadzają nowe kanały dystrybucji, między innymi kanał e-commerce. Wycena oferty logistycznej będzie również świetnym rozwiązaniem dla firm planujących dynamiczny rozwój oraz dla firm, które tego rozwoju nie zauważają właśnie przez logistykę.